Какви са Опции


what-are-binary-optionsТърговията с Опции означава, че Вие търгувате опции върху акции или други активи, точно като при Forex, без да притежавате основната акция или актив.

Опциите могат да бъдат използвани, за да изразят виждането Ви върху пазара, точно както при търговията на Forex, но вместо да се поставя поръчка за Покупка или Продажба, Вие използвате Кол или Пут опции. Ако купувате Кол опция, това означава, че Вашата представа за пазара е бича (Вие очаквате цената да се покачи), а ако купувате Пут опция, Вашата представа за пазара е меча (Вие очаквате цената да се понижи). Цената, която плащате при покупка на Кол или Пут се нарича Премия. При търговията с опции инвеститорът не може да изгуби повече от Премията, която е заплатил за Кол и Пут. Дори ако основната валутна двойка е със силно движение срещу позицията Ви, рискът е ограничен, понеже Вашият Кол или Пут ще изтече без да има стойност и няма да генерира по-голяма загуба от платената Премия.

Ако сте купили Кол и цената се покачва или, ако сте купили Пут и цената пада, Вашата потенциална печалба е неограничена. Колкото повече цената се движи в желаната от Вас посока, толкова по-голяма печалба Ви носи опцията. И все пак такъв не е случаят с бинарните опции. Когато търгувате с бинарни опции, както печалбата, така и загубата са ограничени и сумата се знае от самото начало. Съществуват различни видове бинарни опции. Най-известни и широко използвани са опциите „Горе/ Долу“ (Up/Down Options) и бинарните опции „One Touch“.

call-put-optionsПри опциите „Up/Down“, Вие залагате, че цената ще бъде по-висока или по-ниска от страйк цената при изтичане. Ако Вие сте купили опция „Up“ и във времето на изтичане цената е по-висока от страйк цената, Вие печелите фиксирана сума. Това не означава, че ако цената е по-висока с един пип или сто пипса, Вие ще получите еднаква сума и при двата случая. Ако цената е по-ниска по времето на изтичане, Вие губите Премията. Същите принципи се прилагат и при опцията „Down“ (разбира се, необходимо е цената да бъде по-ниска във времето на изтичане).

Когато Вие търгувате бинарните опции „One Touch“, не е необходимо цената да бъде над или под Вашата цена на откриване по време на изтичане; Вие просто се нуждаете цената да докосне поне веднъж Вашата прогнозна цена. Нека да предположим, че цената сега е 1.2500 и Вие купувате бинарна „ One Touch“ за 1.2550. Времето на изтичане е един час.binary-one-touch-options В рамките на този час, за Вас е необходимо цената да се покачи и да докосне 1.2550. Ако цената достигне до 1.2550 след 15 минути, Вие получавате изплащането и е без значение, какво ще направи цената в следващите 45 минути. Понякога опциите „Up/Down“ могат да бъдат по-рисковани от опциите „One Touch“, тъй като до изтичане на времето, цената може да се покачи над Вашата прогнозна цена и да се върне под нея. В този случай, Вие губите. Ако търгувате опция „One Touch“, когато цената достигне Вашата прогнозна цена, Вашата транзакция автоматично се затваря и Вие получавате изплащането. И все пак всички опции са рисковани и трябва да бъдете много внимателни, когато вземете решение да инвестирате, а също и когато избирате брокер.


 

This post is also available in: Arabic English German Hungarian Romanian Serbian Turkish Vietnamese