Опционни стратегии


Стредълът (The Straddle) и Стренгълът (The Strangle) са част от стратегиите при волатилност, което означава, че ние просто залагаме върху волатилността и не се интересуваме от посоката на цената, стига само да се движи стремително в дадена посока.

Ние вече говорехме за Дългия Стредъл (Long Straddle), обикновено известен просто като Стредъл. При тази стратегия ние купуваме колове и путове „при парите“. Двете посоки на цената се покриват при покупка на кол (за да донесе печалба, ако цената се движи нагоре) и на пут (за да ни донесе печалба, ако цената се движи надолу).

При Дългия Стредъл е необходима волатилност, за да Ви донесе пари, но съществува и друга стратегия, която Ви позволява да печелите пари, ако цената е в застой. Нарича се Къс Стредъл. Това означава, че вместо да купуваме опции ние ги продаваме. В моментът, в който продавате кол и пут опции Вие получавате премията за тях. Премията, както за покупката, така и за продажбата на колове и путове винаги се показва на Вашата платформа от брокера.

binary-options-trading-strategies

Ако продавате (или „пишете“) опция, Вие получавате премията за нея веднага, но ако цената започне да се движи стремително нагоре или надолу Вие започвате да губите. Колкото повече цената се отдалечава от Вашия кол или пут, толкова повече губите. Така, че това може да бъде по-рисковано от дългия стредъл, понеже загубата Ви може да бъде неограничена при къс стредъл, докато печалбите са ограничени до премиите, които сте платили, когато продавате кол и пут.

Touching Stock Market Chart

И все пак, съществуват предимства при използването на късия стредъл, защото има моменти, при които цената просто е в застой. Това се случва най-вече по време на Азиатската сесия. Известно е, че по това време цената се движи в тесен диапазон.


 

This post is also available in: Arabic English German Romanian Serbian Turkish Vietnamese