Optionsway.com – двоични опции, двукомпонентни ревюта брокер, опции за търговия двоични

Доскоро, бинарните опции се считаха за „екзотичен“ инструмент и не бяха на разположение на търговците на дребно, като в същото време са били достъпни на Пазара на гише (Over-the-Counter/OTC), продавани директно от емитента на купувача. Бинарните опции стават достъпни за широката публика от средата на 2008. Все повече и повече брокери започнаха да предлагат бинарни опции на своите клиенти. Ние ще изброим част от брокерите, които са специализирани в бинарите.

This post is also available in: Arabic English German Hungarian Romanian Serbian Turkish Vietnamese